0754390314        sufletullalelelor@gmail.com


Alianţa Naţională pentru Boli Rare din România (ANBRaRo) a fost înfiinţată la iniţiativa Asociaţiei Prader‑Willi din România (APWR) în anul 2007 pentru a reuni eforturile organizaţiilor de pacienţi la nivel naţional şi pentru a creiona o strategie naţională în domeniul bolilor rare. 

Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România 

European Rare Diseases Organization 

ASOCIAȚIA PRADER WILLI DIN ROMÂNIA


                                Asociația FIND YOR PLACE