MISIUNE, VIZIUNE, VALORI

ASOCIAȚIA BOLNAVILOR DE PARKINSON ȘI A ALTOR AFECȚIUNI NEUROLOGICE DEGENERATIVE „SUFLETUL LALELELOR” 

este o organizație neguvernamentală, non-profit, apolitică şi independentă, cu beneficiu public, înființată în temeiul OG nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit Statutului asociației.

Obiectivul Asociației este de sprijinire, îngrijire, consiliere în scopul îmbunătățirii calității vieții persoanelor diagnosticate cu boala Parkinson, boli neurologice degenerative, boli neurovegetative, persoanelor cu dizabilități.

 


MISIUNE


    MISIUNEA ASOCIAȚIEI BOLNAVILOR DE PARKINSON ȘI A ALTOR AFECȚIUNI NEUROLOGICE DEGENERATIVE    „SUFLETUL LALELELOR” este de a promova și milita pentru drepturile persoanelor diagnosticate cu boala Parkinson, boli neurologice degenerative, boli neurovegetative, persoanelor cu dizabilități.

 


  VIZIUNE

   VIZIUNEA ASOCIAȚIEI BOLNAVILOR DE PARKINSON ȘI A ALTOR AFECȚIUNI NEUROLOGICE DEGENERATIVE „SUFLETUL LALELELOR” este o lume în care bolile neurologice degenerative au vindecare și persoanele diagnosticate cu boala Parkinson, boli neurologice degenerative, boli neurovegetative, persoanele cu dizabilități sunt membri egali într-o societate care nu-i discriminează.

 


VALORI

       Valorile în care noi credem sunt:

Echitate socială

·  toți membrii organizației au acces la toate tipurile de activități


Non-discriminare și incluziune socială

·  activitățile sunt desfășurate în contexte sociale diverse, alături de persoane din diferite categorii sociale-profesionale


Progres

·  Îmbunătățirea calității vieții persoanelor diagnosticate cu boala Parkinson și boli neurologice degenerative


Proactivitate

·  acțiunile țin cont de nevoile membrilor, de propunerile acestora, sunt diversificate, utile, practice


Implicarea persoanelor diagnosticate cu boala Parkinson, boli neurologice degenerative, boli neurovegetative, persoanelor cu dizabilități în procesul de luare a deciziilor organizației;

·  ideile membrilor asociației stau la baza proiectelor dezvoltate;


Implicarea comunității locale

·  Implicarea comunității locale Cele mai bune rezultate se obțin atunci când comunitatea locală, grupul țintă real, este puternic implicată în activitățile organizate. Ne adaptăm activitățile la nevoile reale ale beneficiarilor noștri și lucrăm cu aceștia pentru a obține un impact maxim.


Implicarea autorităților, a factorilor de decizie locali și județeni în activitățile organizației

·  Autoritățile locale și județene vor fi invitate să susțină activitățile asociației


Solidaritate

·  Acțiuni comune: tabere, cursuri, terapii


Sustenabilitate

·  Preferăm să gândim pe termen lung și să ne cheltuim resursele pe programe care pot crea impact în următorii ani, nu doar luni.


Durabilitate

·  Având în vedere durabilitatea, ne adaptăm în mod continuu metodele și activitățile la nevoile reale ale grupului țintă.


Transparență

·  Accesul la informații este accesibil tuturor.


Alegerea personală a nivelului de provocare și dezvoltare

·  Fiecare membru, voluntar sau participant la programele noastre este responsabil pentru propriile sale acțiuni și alege cât de mult vrea să învețe, să se provoace și cum mult își dorește să se dezvolte la nivel personal și profesional. Susținem decizia fiecărei persoane, respectăm alegerile individuale și ritmul de învățare.


Încurajarea gândirii critice

·  Educația face o persoană cu adevărat liberă. O parte extrem de importantă a acestui lucru este capacitatea individului de a gândi critic, de a pune întrebări și de a încerca să găsească adevărul autentic și apoi de a adopta cele mai bine informate decizii. Gândirea critică este, ei bine... critică!


Globarizarea

·  Gândește global, acționează local! Acum trăim într-o lume globalizată. Un eveniment local din București poate influența întreaga lume în câteva minute. Fluxul liber de oameni, informații, bunuri și servicii în întreaga lume se intensifică continuu și acum suntem cu toții cetățeni globali care trăim într-un sat global. Ca atare, trebuie să ne extindem orizonturile și să încurajăm schimburile interculturale, transferul de know-how și bune practici și gândirea globală. Credem în importanța puternică a toleranței, a diversității culturale și a cooperării internaționale. În această comunitate globală, ar trebui să sărbătorim cu toții diversitatea și să lucrăm împreună pentru o lume mai bună!