FACILITĂȚI SOCIALE ACORDATE PERSOANELOR CU HANDICAP

Dreptul la asistenta sociala sub forma facilitatilor sociale se acorda la cerere. Cererea insotita de actele mentionate mai jos, in vederea acordarii prestatiilor si facilitatilor sociale, se depune de catre persoana cu handicap/ reprezentantul legal/ tutore/ asistent personal/ asistent personal profesionist, dupa caz.

Se pot solicita la DGASPC cu data de 1 a lunii urmatoare dobandirii certificatului de incadrare in grad de handicap.


ADULTI CU HANDICAP GRAV:

ADULTI CU HANDICAP ACCENTUAT:

ADULTI CU HANDICAP MEDIU:


PRESTATII SOCIALE ACORDATE PERSOANELOR CU HANDICAP

Dreptul la asistenta sociala sub forma prestatiilor sociale se acorda din oficiu, pentru persoanele care posesoare de certificat de incadrare in grad de handicap, care se afla in plata in evidenta institutiei sau la cerere, pentru persoane care-si depun pentru prima oara dosarul.

Din luna ianuarie 2023, nivelul prestatiilor sociale prevazute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republica, cu modificarile si completarile ulterioare, ISR (525,5 Lei), sunt:

ADULTI CU HANDICAP GRAV:

ADULTI CU HANDICAP ACCENTUAT:

ADULT CU HANDICAP MEDIU:

NU POT BENEFICIA de prestatii sociale:


Informații privind decontul de carburant pentru călătoriile interurbane

Prin HGR nr. 1118/2020 s-au adus modificări și completări Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, în sensul că persoanele cu dizabilități sau reprezentanții lor legali pot opta pentru acordarea biletelor gratuite pentru transport interurban sau pentru decontarea combustibilului utilizat la efectuarea de deplasări interurbane cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap, a familiei, asistentului personal, însoțitorului sau a furnizorului de servicii sociale.

Pentru a beneficia de noua modalitate de acordare a transportului interurban,  persoanele cu dizabilități, sau reprezentantii legali ai acestora vor completa cererea tip privind opțiunea pentru acordarea biletelor necesare transportului interurban sau decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul.

Cine poate beneficia de acest drept? 

Persoanele cu handicap grav sau accentuat, precum si părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecţie specială, stabilită în condiţiile legii. În cursul unui an, numărul de călătorii pentru care se decontează carburant este de maxim 24 de călătorii pentru persoana cu handicap grav şi 12 călătorii pentru persoana cu handicap accentuat Suma maximă ce se poate deconta este de 1500 în cazul persoanei cu handicap grav şi 750 în cazul persoanei cu handicap accentuat.

INSTRUCŢIUNI COMPLETARE ȘI TRANSMITERE DOCUMENTE DECONTARE CARBURANT: 

1. Opţiunea prin care se alege între decontarea carburantului sau acordarea biletelor de călătorie gratuită este primul document care se completează (pct. II se completează doar dacă cererea se formulează de către reprezentantul legal) acest document se completează o dată la 12 luni, sau la emiterea unui nou certificat de încadrare în grad de handicap. 

2. Dacă se optează pentru decontare carburant, paşii de urmat sunt: 

a. Persoana cu dizabilităţi efectuează călătoria/călătoriile (deplasarea/deplasările) şi păstrează bonurile fiscale (datate și ștampilate cu ștampila distribuitorului) reprezentând decontarea cu carburant. 

b. Cererea de decontare se depune la DGASPC în termen de cel mult 60 de zile de la data efectuării călătoriei. Pe o cerere pot fi menţionate mai multe călătorii. Cererea regăsită ca tipizat pe site-ul DGASPC se completează astfel: 

➢ La pct. I se completează cu datele generale personale. 

➢ Pct. II se completează doar dacă cererea se formulează de către reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap. 

➢ La pct. III se completează astfel: 

a. Se menţionează data efectuării călătoriei la rubrica Data călătoriei, iar la rubrica Nr. Bon fiscal se menţionează numărul bonului fiscal pe baza căruia s-a achiziționat carburantul necesar efectuării acestei călătorii. 

b. Se menţionează localitatea de plecare şi localitatea de destinaţie a călătoriei la următoarele două rubrici. 

c. În funcţie de persoana în proprietatea căreia se află autoturismul cu care s-a realizat călătoria (deplasarea) respectivă se bifează unul dintre câmpurile: personală, familiei, asistentului personal, însoţitorului, furnizorului de servicii sociale. d. Tot aici se menţionează codul IBAN (contul) în care se vor vira sumele cuvenite. 

➢ La pct. IV se menţionează toate bonurile fiscale care au fost menţionate şi la pct. III. 

1. Pentru minori, toate documentele se completează de către părintele, tutorele său persoana care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecţie specială, stabilită în condiţiile legii. 

2. După completarea cererilor, se ataşează toate documentele regăsite la pct. IV din cerere şi se depune întreaga documentație la DGASPC.

3. Virarea sumelor cuvenite se va realiza în contul precizat, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii şi a documentelor aferente. Același bon fiscal poate sta la baza efectuării mai multor călătorii, cu condiția ca acestea să se desfășoare începând cu aceeași zi sau ulterior datei înscrise pe bonul fiscal eliberat în cadrul perioadei de valabilitate a documentului care atestă încadrarea în grad de handicap. Atenţie! - nu se decontează contravaloarea regăsită pe bonurile fiscale ataşate, ci suma care se va deconta se calculează prin coroborarea distanţei (în kilometri) dintre localităţile între care s-a efectuat călătoria (deplasarea) cu tarifele legitimaţiilor de călătorie pentru călătoria cu trenul, prevăzute în convenţia privind transportul persoanelor cu handicap cu trenul. Numărul de kilometrii aferenți distanței parcurse de către persoana cu handicap, cuprinsă între localitatea de plecare și localitatea de destinație declarate se stabilește utilizând site-ul: https://distanta.ro, chiar dacă ruta declarată de persoana cu handicap nu este prevăzută cu infrastructură feroviară. 


INFORMARE CU PRIVIRE LA DECONTAREA CARBURANTULUI

In conditiile prevazute la art. 24 alin. (9) si (10) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele cu handicap grav sau accentuat, reprezentantii legali ai acestora, precum si parintele, tutorele sau persoana care se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat in baza unei masuri de protectie speciala, stabilita in conditiile legii, isi exprima optiunea pentru acordarea gratuitatii la transportul interurban (biletelor de calatorie) sau pentru decontarea carburantului necesar deplasarii cu autoturismul.

In cursul unui an, numarul de calatorii pentru care se deconteaza carburant este de maxim 24 de calatorii pentru persoana cu handicap grav si 12 calatorii pentru persoana cu handicap accentuat. Suma maxima ce se poate deconta este de 1.500 lei in cazul persoanei cu handicap grav si 750 lei in cazul persoanei cu handicap accentuat.

DACA PERSOANA CU DIZABILITATE/APARTINATORUL NU ARE MASINA PROPRIETATE PERSONALA SI ROAGA PE CINEVA SA-L TRANSPORTE CU MASINA, SE VA DECONTA CARBURANTUL?

Da. Decontarea carburantului necesar deplasarii cu autoturismul se efectueaza atat pentru autoturismul aflat in proprietatea persoanelor cu handicap, cat si a familiei, asistentului personal, insotitorului sau a furnizorului de servicii sociale. Insotitorul poate fi orice persoana care acompaniaza persoana cu handicap si asigura conducerea autovehiculului in timpul deplasarii, inclusiv asistentul personal profesionist, insa beneficiul decontarii carburantului revine persoanei cu dizabilitate. Procedura este prevazuta in Anexa nr. 3 din HG nr. 1118/2020.

CERERI DECONTARE CARBURANT:

CINE FACE CALCULUL SUMEI?

Decontul se intocmeste de catre structura de specialitate din cadrul DGASPC, pe baza informatiilor cuprinse in centralizatorul borderourilor de decont, al carui model este prevazut in anexa nr. 5.

Calculul sumei aferente carburantului pentru care se face decontarea se realizeaza pe baza tarifelor legitimatiilor de calatorie pentru calatoria cu trenul interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, chiar daca ruta declarata de persoana cu handicap nu este prevazuta cu infrastructura feroviara.

Numarul de km aferenti distantei parcurse de catre persoana cu handicap, cuprinsa intre localitatea de plecare si localitatea de destinatie declarate, se stabileste (la decontare) utilizand site-ul htts://distanta.ro


Daca a fost exprimata optiunea pentru decontarea carburantului, nu se mai acorda bilete de transport interurban asistentului personal al persoanei cu handicap grav.

Daca se opteaza pentru acordarea gratuitatii la transportul interurban in baza biletelor de transport interurban, persoana nu poate solicita decontarea carburantului necesar deplasarii cu autoturismul.

Limitele se indexeaza anual, prin hotare a Guvernului, odata cu cresterea ratei inflatiei pe anul anterior.


CARD-LEGITIMATIE PENTRU PARCARE GRATUITA

ROVINIETA SI PARCARE GRATUITA PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITATI

Rovinieta si parcare gratuita pentru persoanele cu dizabilitati

Situatia persoanelor cu dizabilitati se imbunatateste considerabil. Pe langa faptul ca mii de persoane cu handicap si insotitorii acestora sunt scutiti, pe baza de cerere, de la plata rovinietei, persoanele incadrate intr-un grad de handicap primesc indemnizatii indexate. Mai mult, la cerere, persoanele cu dizabilitati sau reprezentantii legali ai acestora pot obtine cardul-legitimatie aferent locurilor gratuite de parcare.

Cardul-legitimatie are valabilitate pe intreg teritoriul Romaniei.

Persoanele cu dizabilitati, proprietari de autoturism si insotitorii lor primesc gratuit rovinieta si loc de parcare, cu conditia sa le ceara autoritatilor.

Nota: Rovinieta este gratuita doar pentru persoanele cu handicap grav si insotitorul legal sau asistentul personal proprietar de autoturism. Pentru persoanele cu handicap accentuat sau mediu, acestea trebuie sa fie proprietare de autoturism (in niciun caz coproprietare, sot-sotie) pentru a beneficia de rovinieta gratuita.

ORDIN nr. 223 din 16 iulie 2007 privind implementarea formatului unic al cardului-legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap

Pentru a beneficia de aceste facilitati pe drumurile publice, persoanele cu dizabilitati, proprietari de autoturism trebuie sa depuna la DGASPC sau la primarii, o CERERE insotita de certificatul de incadrare in gradul de handicap al minorului/adultului cu dizabilitati, copie a actului de identitate si o fotografie tip "carte de identitate/buletin de identitate" (dupa caz). De asemenea, mai trebuie depus si documentul care atesta calitatea de insotitor (acolo unde este cazul) precum si certificatul de inmatriculare sau cartea de identitate a autoturismului. Primariile vor centraliza cererile inregistrate si le vor trimite DGASPC de unde toate cererile pleaca spre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania (CNADNR), care va elibera rovinietele solicitantilor. Autovehiculul care transporta o persoana cu handicap posesoare de card-legitimatie beneficiaza de parcare gratuita.

UPDATE:

Legea nr. 193/2015 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 518 din 13 iulie 2015 si va intra in vigoare de joi, 16 iulie, la trei zile de la aparitie.

Actul normativ stabileste unele modificari pentru toate persoanele cu handicap care poseda autoturisme sau motociclete.

Concret, conform noilor prevederi, persoanele cu handicap grav sau accentuat vor fi scutite de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu atas si mototriciclurilor pe care le detin, fara a mai fi nevoite sa le modifice in functie de handicapul de care sufera.

Pana acum, acestea erau obligate prin lege sa adapteze masinile sau motocicletele handicapului locomotor pe care il au, pentru a nu plati impozitul auto.

De asemenea documentul citat introduce un nou alineat in lege, prin care stabileste ca persoanele cu handicap sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri nationale (rovinieta) pentru un singur autoturism detinut. Reglementarea se aplica si insotitorilor persoanelor cu handicap sau asistentilor personali ai acestora, dupa caz.

Vechea legislatie nu impunea nicio limitare in acest sens, astfel incat persoanele cu handicap aveau dreptul sa conduca pe drumurile nationale din Romania, fara plata rovinietei, una sau mai multe masini.

Card-legitimatie pentru persoanele cu handicap

Perioadele de valabilitate a cardului-legitimatie in functie de gradul de handicap vor fi urmatoarele:

- gradul grav / valabilitate "permanent";

- gradul accentuat / valabilitate 12 luni;

- gradul mediu / valabilitate 6 luni;

Nota: In cazul deteriorarii cardului-legitimatie, persoana in cauza beneficiaza de schimbarea acestuia.

Si cei care au in ingrijire persoane cu dizabilitati pot beneficia de aceasta scutire, prezentand cererea, documentul de ingrijitor, declaratia pe proprie raspundere din care sa rezulte numele asistatului, incadrarea in grad a acestuia, copie a actului de identitate al ingrijitorului si certificatul de inmatriculare al masinii.

O ALTA FACILITATE DE CARE BENEFICIAZA PERSOANELE CU PROBLEME SPECIALE SUNT LOCURILE DE PARCARE FARA TAXA.

Pentru aceasta primariile vor elibera carduri-legitimatii. Solicitantii depun cererile la Primarie, care in timp de o luna elibereaza cardurile-legitimatii, care vor fi valabile pe tot teritoriul tarii.

Astfel, in spatiile de parcare de pe langa cladirile de utilitate publica vor fi adaptate, rezervate si semnalizate prin semn international cel putin 4% din numarul total al locurilor de parcare, dar nu mai putin de doua locuri, pentru parcarea gratuita a mijloacelor de transport pentru persoane cu handicap.

PERSOANELE CU DIZABILITATI SAU REPREZENTANTII LEGALI AI ACESTORA, LA CERERE, POT BENEFICIA DE UN CARD-LEGITIMATIE PENTRU LOCURILE GRATUITE DE PARCARE.

Eliberarea cardului legitimatie pentru locuri gratuite de parcare se face de catre autoritatile administratiei publice locale in termen de 30 de zile de la cererea persoanei cu dizabilitate.

CARDUL-LEGITIMATIE PENTRU LOCURI GRATUITE DE PARCARE VA AVEA URMATOARELE CARACTERISTICI:

CARD DE PARCARE PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP IN UNIUNEA EUROPEANA

Asistenta si informatii generale

Prezenta brosura reprezinta o fisa informativa care ofera o prezentare generala privind conditiile de utilizare a unui card de parcare pentru persoanele cu handicap in diferite state membre ale Uniunii Europene. Inainte de a calatori intr-un alt stat, cititi normele in vigoare din acel stat. In anumite cazuri va trebui sa solicitati informatii suplimentare la fata locului. Folositi informatiile furnizate in interiorul pliantului in limba statului pe care il vizitați, afisandu-l langa cardul dumneavoastra de parcare. Aceste informatii vor pune la dispozitia autoritatilor locale justificarea conform careia cardul dumneavoastra are la baza un model comunitar standardizat si trebuie sa beneficiati de toate facilitatile de parcare asociate/acordate persoanelor cu handicap in statul respectiv.

PENTRU CONFORMITATE AICI, TEMEIUL LEGAL PENTRU ELIBERAREA ACESTUI CARD DE PARCARE: