ASOCIAȚIA BOLNAVILOR DE PARKINSON ȘI A ALTOR AFECȚIUNI NEUROLOGICE DEGENERATIVE „SUFLETUL LALELELOR” VĂ INFORMEAZĂ DESPRE:


Legislație și Drepturi

Legislație din România și Uniunea Europeană cu privire la persoanele cu dizabilități:

Informații utile:

Accesibilizări pentru persoanele cu dizabilități:

Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051 – 2012 – Revizuire NP 051/2000

Ghid de bună practică privind accesibilitatea la locul de muncă a persoanelor cu handicap

Ghid privind adoptarea măsurilor specifice pentru accesul persoanelor cu handicap la monumentele istorice, indicativ GP 088-03

Instituții publice din România: